• HOME
 • ABOUT
 • SERVICE
 • HOME STYLE
 • MATERIAL
 • PORTFOLIO
 • SMART
 • INTERIOR DESIGN
 • CONTACT
 • FLOOR PLAN


  แบบบ้าน DH 277


  ส่วนประกอบของบ้าน

  ห้องนอน 5 ห้อง

  ห้องน้ำ 6 ห้อง

  ห้องโถง

  ห้องรับแขก

  ห้องผักผ่อน 2 ห้อง

  โฮมเทียร์เตอร์

  ห้องอาหาร

  ห้องเตรียมอาหาร

  ห้องครัว

  จอดรถ 3 คัน

  ห้องแม่บ้าน


  พื้นที่ใช้สอย

  505 ตารางเมตร


  ขนาดที่ดิน

  35.00 x 35.00 เมตร


  วัสดุ

  Premium

  Platinum

  Platinum Plus

  Diamond  ตารางเปรียบเทียบรายละเอียดวัสดุ