• HOME
 • ABOUT
 • SERVICE
 • HOME STYLE
 • MATERIAL
 • PORTFOLIO
 • SMART
 • INTERIOR DESIGN
 • CONTACT
 • 02-763-8680 DREAMHOUSE2511

  DREAM HOUSE & DESIGN - LUXURY HOME BUILDER

  เมื่อเราฝันอยากจะมีบ้านสักหนึ่งหลัง ที่ต้องพิจารณาให้ระเอียดถี่ถ้วน ดรีมเฮ้าส์เห็นว่าการสร้างบ้านเป็นเรื่องในชีวิต บ้านจะต้องเป็นทั้งที่รัก และ ที่พักที่ให้ความสุขและความอบอุ่นแก่ทุกคนในครอบครัว เราจึงตั้งใจสร้างบ้านทุกหลัง เหมือนกับเป็นบ้านของเราเองด้วยการ สร้างบ้านอย่างพิถีพิถัน เข้าใจ และใส่ใจในทุกลายระเอียด ตามความต้องการของลูกค้า บ้านทุกหลังได้รับการออกแบบ โดยมุ่งเน้นให้ประโยชน์ใช้สอย ความสวยงามและความแข็งแรงสามารถผสานกันได้อย่างลงตัว

  นอกจากนี้ บริษัทรับสร้างบ้าน ดรีมเฮ้าส์ยังพสานศาสตร์ด้านฮวงจุ้ยเข้ามา เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป การทำธุรกิจรับสร้างบ้านของเรา มีความพร้อมสรรพที่จะคัดสรรช่างที่เชี่ยวชาญเฉพราะด้านมาทำงานให้ท่าน เพื่อให้บ้านมีคุณภาพดีที่สุด รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาอย่างมืออาชีพ ในการคัดเลือก แนะนำวัสดุ หรือปรับเปลี่ยนแก้ไขแบบให้คุ้มค่ากับราคา เงินที่เสียไป รวมถึงรับประกันคุณภาพ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า ด้วยความจริงใจของทีมงานรับสร้างบ้าน คุณภาพ เรามั่นใจว่า บ้านที่เราส้รางขึ้นทุกหลังจะเป็นบ้านที่ท่านภาคภูมิใจ ... ตลอดไป